Covid 19 - Coronavirus

Meer weten

Het OCMW organiseert een bijzondere actie in geval van hittegolf.

Hittegolfplan ter attentie van geïsoleerde bejaarden die moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen : bedeling van flessen water.

Contact opnemen met de onthaaldienst van het OCMW van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u op het telefoonnummer : 02/422.57.57.

Het OCMW organiseert een bijzondere actie in geval van winterprik.

WINTERPRIKPLAN 2019-2020
Winterprikplan : tijdens deze periode zal het OCMW dakloze personen ontvangen in verwarmde lokalen van 7u30 tot 16u00 van maandag tot vrijdag. Een warme soep zal hen aangeboden worden. Voor de nacht zullen ze doorgestuurd worden naar een noodopvangwoning.

Onze sociale dienst zal al het mogelijke doen om voor deze daklozen een plaats te vinden in een onthaaltehuis.