Covid 19 - Coronavirus

OCMW VAN GANSHOREN - MEDEDELINGEN

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW

Elk OCMW wordt beheerd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden door de Gemeenteraad om de zes jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, verkozen.

In Ganshoren heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het Vast Bureau belast met het dagelijks beheer en de beslissingen in verband met aanvragen om steun.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Ganshoren telt 11 leden en wordt geleid door de Voorzitter/de Voorzitster die binnen de Raad verkozen wordt. De Voorzitster, thans Mevrouw Chantal De Saeger, leidt de activiteiten van het OCMW en wordt belast met het uitvoeren van de beslissingen. Onder het gezag van de Raad staan de Secretaris-generaal en de Financieel directeur. De Secretaris-generaal leidt het bestuur. Hij is het hoofd van het personeel. Hij woont de vergaderingen van de Raad bij echter zonder stemgerechtigd te zijn. De Secretaris-generaal zorgt voor het naleven van de wetten en de beslissingen van het OCMW en tekent samen met de Voorzitster alle documenten die door het OCMW opgesteld worden. De Financieel directeur is belast met het beheer van de ontvangsten en de uitgaven van het OCMW. Hij zorgt ook voor het beheer van het OCMW-patrimonium. Sinds 1 februari 2020 wordt de post van Secretaris-generaal gezamenlijk waargenomen door de heren Grégory Jacques en Pierre Pardon. Sinds november 2020 wordt de post van Financieel directeur gezamenlijk waargenomen door Mevrouw Nathalie Farnir en Mijnheer Nils Lambremont.

Meer dan 150 personeelsleden dragen bovendien bij aan de goede werking van het OCMW: maatschappelijke assistenten, verplegend personeel, administratieve bedienden…