Covid 19 - Coronavirus

MEDEDELINGEN

Hoe is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn samengesteld ?

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Ganshoren, verkozen voor de legislatuur 2019-2025, is als volgt samengesteld :
 

Mevrouw DE SAEGER Chantal, Voorzitster
cdesaeger@cpasgan.irisnet.be
Mevrouw VAN LAETHEM Corinne
cvanlaethem@ocmwgan.irisnet.be
De Heer YOUSSEF David
dyoussef@cpasgan.irisnet.be
De Heer DELVAUX Marc
mdelvaux@cpasgan.irisnet.be
Mevrouw BORMANS Kristine
kbormans@ocmwgan.irisnet.be
De Heer MUKENDI KAYEMBE Freddy
fmukendikayembe@cpasgan.irisnet.be
De Heer SCOTTI Massimo
mscotti@ocmwgan.irisnet.be
De Heer PARMENTIER Benoît
bparmentier@cpasgan.irisnet.be
De Heer FICHER Ivan
ificher@cpasgan.irisnet.be
Mevrouw JANSSENS Christine
cjanssens@ocmwgan.irisnet.be
Mevrouw EL MAHYAOUI Khadija
kelmahyaoui@cpasgan.irisnet.be