Covid 19 - Coronavirus

OCMW VAN GANSHOREN - MEDEDELINGEN

Het OCMW van Ganshoren heet u van harte welkom.

Als Openbaar Centrum voor Maatschapelijk Welzijn willen wij in de eerste plaats een vlot toegankelijk centrum zijn voor alle Ganshorenaar. Wij streven ernaar eenieder volgens zijn eigen mogelijkheden of middelen en op een duurzame en zelfredzame wijze in staat te stellen een menswaardig leven te leiden.

Hiertoe staan onze professionele medewerkers klaar om samen met de betrokkenen en eventueel samen met andere organisaties naar een passende oplossing te zoeken voor ieder specifiek probleem.