Covid 19 - Coronavirus

MEDEDELINGEN

Het O.C.M.W. van GANSHOREN zoekt

 

Een Statutair Financieel Directeur

Functie

U geeft leiding en budgettaire raad aan de financiële dienst en bent verantwoordelijk voor de planning, organisatie, opvolging en coördinatie van de financiële activiteiten van de diensten van het OCMW.

De voornaamste taken van de financieel directeur worden bepaald door de Organieke Wet.

Meer info

U kan de wervingsvoorwaarden, een gedetailleerde functiebeschrijving en de selectieprocedure aanvragen via g.jacques@cpas.woluwe1200.be.

Interesse ?

Solliciteren kan tot en met 31 oktober 2020, per aangetekend schrijven ter attentie van de Voorzitster, Mevrouw Chantal De Saeger, Hervormingslaan 63 te 1083 Ganshoren (datum van poststempel telt).

Vereiste bijlagen : motivatiebrief, CV, kopie ID, kopie van je diploma(‘s), uittreksel strafregister en eventuele taalbrevetten (SELOR).

Meer info ?

Dienst Human Ressources – Mevrouw Van Lier
02/600.19.13
 

Meer info