Covid 19 - Coronavirus

OCMW VAN GANSHOREN - MEDEDELINGEN

Het OCMW en de gemeente Ganshoren mobiliseren zich in deze bijzondere periode om de bevolking te helpen.

BEL DE
groen nummer (gratis)
0800/35 197

Cpas Covid 500x500 01

Hulp voor de burgers van de gemeente Ganshoren, die financieel getroffen worden door de coronacrisis Covid-19.

Het OCMW van Ganshoren kan materiële financiële, sociale, medische of psychologische hulp verlenen aan personen die het hoofd niet meer kunnen bieden aan de dagelijkse uitgaven ten gevolge van de coronacrisis.

Voor wie?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.
Indien u zich in een gelijkaardige situatie bevindt, gelieve dan contact te nemen met onze diensten.
Na een persoonlijke analyse, uitgevoerd door een medewerker van de sociale dienst, kan deze hulp toegekend worden aan personen die behoeftig zijn.
Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra uitgaven te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, die van de culturele evenementen en deeltijds tewerkgestelde werknemers – met aandacht
voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, …

Voor welke tussenkomsten ?

Hulp inzake gezondheid

Het ten laste nemen bij medische kosten: consultaties, geneesmiddelen, ziekenhuisfacturen, aankoop van maskers, gel,…

Psychosociale hulp

Het ten laste nemen van de kosten van erkende professionals in gevallen van huiselijk geweld, angstproblemen, psychiatrische stoornissen,…

Basisbehoeften

Voor tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van een brill, …

Hulp voor de families in moeilijkheden

Tussenkomst in de kosten van stages en buitenschoolse activiteiten, voor de inschrijving in een sportclub,… dit alles in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Hulp inzake digitale toegankelijkheid

De aankoop van informatica-hulpmiddelen in het kader van de schoolse ondersteuning (secundaire- en hogere studies), begeleiding en vorming online procedures.

Voedselhulp

Verdeling van voedselmanden bij de sociale kruidenier,…

Financiële hulp

Voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten…

Hulp bij huisvesting

Huur en lasten (gedurende de COVID-19 periode), met uitzondering van huurwaarborg, meubels,…

Hulp inzake energie

Facturen van water, gas, elektriciteit, sociale en budgettaire begeleiding en ondersteuning.

Raadpleeg onze brochure :

Flyers Face1 Flyers Face2


    1. Wij nodigen u uit de onderstaande video te bekijken om u te herinneren aan de preventieve maatregelen tegen het Coronavirus.
      Nederlands:
    2. Als u de volgende griepachtige symptomen heeft: hoest, loopneus, temperatuur, keelpijn, ademhalingsproblemen, pijn en pijnen…. U moet contact opnemen met uw behandelend arts en als u geen behandelend arts heeft, ga dan naar http://www.doctorbrussels.be of bel 02/201.22.22.
    3. Als u beperkt bent en medicijnen nodig hebt: neem contact op met uw apotheker die de levering en betaling zal regelen.