Covid 19 - Coronavirus

FEDERALE CAMPAGNE - MEDEDELINGEN

Wat kan ik doen in geval van moeilijkheden bij het betalen van de factuur van water en/of energie ?

U moet hier zo snel mogelijk over communiceren met de maatschappelijk werker belast met uw dossier, zodat er een oplossing kan gevonden worden vooraleer uw schuld te groot wordt.

Wat kan ik doen indien ik de culturele en/of sportieve activiteiten voor mij of die van mijn kinderen niet kan betalen ?

U moet hierover met uw maatschappelijk werker praten gezien het OCMW – indien er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn – het artikel 27 (ticket van 1,25€ voor een spektakel) en sportcheques kan toekennen met een maximum van 200€/jaar/persoon.