Covid 19 - Coronavirus

OCMW VAN GANSHOREN - MEDEDELINGEN

De Cel Werk heeft als taak de begunstigde van een leefloon of een gelijkwaardige hulp, te helpen bij hun actieve zoektocht naar werk en hun passende hulpmiddelen te bieden (vormingen, taallessen, studies indien nodig).

De doelstelling is dat de begunstigden een bepaalde onafhankelijkheid bereiken bij het zoeken naar werk. Het uiteindelijke doel is dat de gebruikers een plaats vinden op de arbeidsmarkt.

De leden van de Cel Werk ondersteunen op actieve wijze de gebruikers bij hun zoektocht naar werk. Ze helpen hen bij de organisatie van hun zoektocht naar werk, stellen een CV en motivatiebrieven op. Ze bereiden ze voor op de aanwervingsgesprekken, geven informatie over de arbeidsmarkt en over de verschillende soorten bestaande contracten.

In sommige gevallen, kan het OCMW aan de aanvrager vragen om een overeenkomst te ondertekenen genaamd “ sociaal individueel inschakelingsproject ». Dit project kan bijvoorbeeld gaan over het volgen van studies, over het volgen van een vorming of over bepaalde stappen die genomen moeten worden bij het zoeken naar werk.