Covid 19 - Coronavirus

OCMW VAN GANSHOREN - MEDEDELINGEN

Wat is een werknemer die in dienst treedt in het kader van 
art. 60 §7 ?

Het is een persoon die een leefloon of equivalent leefloon ontvangt en die het OCMW (terug) aan het werk stelt gedurende een bepaalde periode teneinde de persoon toe te laten een professionele ervaring te verkrijgen of de persoon te perfectioneren indien hij al ervaring heeft. De maatschappelijke werkers van de socio-professionele inschakelingsdienst van het OCMW van GANSHOREN zijn belast met de werknemers die in het kader van artikel 60 werken.

Het OCMW zet eveneens de persoon aan het werk gedurende een periode, bepaald door de wet, zodat deze persoon uiteindelijk de volledige werkloosheidsuitkering kan ontvangen.